بایگانی برچسب‌ها : مولتی فانکشن کالیبراتور

مفهوم کالیبراتور و کاربرد آن در صنعت

مفهوم کالیبراتور و کاربرد آن در صنعت برای کالیبره کردن دستگاه های اندازه گیری، از یک دستگاه کالیبراتور یا همان دستگاه استاندارد استفاده می شود. شیوه کالیبراسیون به این صورت است که ابتدا مقایسه بین اندازه گیری ها و یک اندازه گیری صحیح در یک دستگاه تنظیم شده، صورت می گیرد و اندازه گیری دیگر تا جایی که ممکن است به همین طریق با دستگاه دوم صورت می گیرد. این دستگاه دوم با نام .