بایگانی برچسب‌ها : دوربین حرارتی چیست

ترموویژن چیست و کاربردهای آن در صنعت

ترموویژن چیست و کاربردهای آن در صنعت ترموویژن (Thermography) که به نامهای گرمانگاری و تصویربرداری حرارتی نیز شناخته می شود،تکنیک مهمی است که دامنه کاربردهای آن بسیار گسترده و فراتر از بحث مراقبت وضعیت (CM) تجهیزات و ماشین آلات است. با استفاده از دوربین های ترموگرافی کلیه عیوبی که منجر به تغییر در الگوی توزیع دمای سطحی می شوند، قابل شناسایی خواهند بود. با بررسی امواج مادون قرمز ساطع شده از تجهیزات ، نقاط .